Ordensreglement

1. Kontingent, trænings- og medlemskort
Kontingent skal være betalt inden man træner i foreningens lokaler. Dette gælder også for klippekort og engangsbetalende.

For medlemmer af T.V.F gælder det endvidere at man lægger sit kort frem, hver gang man kommer i foreningen.

Foreningen tilbyder en gratis rundvisning med demonstration af redskaber og træningsprincipper for potentielle medlemmer.

2. Påklædning under træning
Under træning skal medlemmerne være iført træningstøj så som; shorts, T-shirt, træningsdragt eller lignende samt træningssko.

3. Oprydning
Det påhviler foreningens medlemmer at sørge for at rydde op og lægge tingene på plads under og efter træning. Vægtstænger, vægtskiver og øvrige remedier hænges eller sættes på plads efter hver enkelt øvelse, så redskabet er klart til brug for de efterfølgende.

4. Forholdsregler under træning
Da træning med vægte kræver en høj grad af koncentration hos udøverne, bedes medlemmerne påse, at de ikke ved støjende eller generende opførsel be­sværliggør andre medlemmers træning. Medlemmerne opfordres derimod til altid at være rede til at give andre en hjælpende hånd.

Foreningens interessefelt er meget bredt, da vi som medlemmer har motionister aerobicudøvere, styrkeløftere, fægtere, personer som ønsker at specialtræne visse muskler med henblik på en bestemt idræt, m.fl.

Medlemmerne forventes derfor at tage hensyn til denne forskelligartede ind­stilling til træning og bidrage til et klima, som foreningen vil trives under.

5. Ophold i lokalerne før og efter træning
Medlemmerne er velkomne til at opholde sig i foreningens lokaler, så meget de ønsker med hensyntagen til at andre medlemmers træning ikke forstyrres.

Foreningens lokaler er forbeholdt klubbens medlemmer, men gæster er velkomne på betingelse af, at gæsterne primært overholder foreningens generelle ordensregler og ikke er til gene for medlemmerne.

Det er ikke tilladt at bære udendørsfodtøj i klubbens lokaler.

Fodtøjet aftages og hensættes i forgangen. Eller det aftages og medbringes i omklædningsrummet

Børn er velkomne til at følge forældrene mens de træner, hvis de ikke er til gene for de øvrige medlemmer, og hvis de er under konstant opsyn af forældrene. Mindreårige børn må under ingen omstændigheder færdes på egen hånd i foreningens lokaler.

6. Generelt
Medlemmerne opfordres til, også uden for foreningens lokaler, at fremstå som gode repræsentanter for foreningen. T.V.F vil ikke tolerere at medlemmer - i eller udenfor foreningens lokaler - udviser adfærd som er til skade for foreningen og vores medlemmers omdømme i lokalsamfundet.

Foreningens politik i forhold til doping.