Pkt. 1.

Valg af Dirigent: Bo Hove foreningens kasserer, har i mange år været selvskreven til posten som dirigent. Og igen i år faldt valget, uden modkandidater på Bo som efter at have sikret sig at generalforsamlingen var indkaldt i henhold til foreningens vedtægter, takkede behørigt for valget og videregav ordet til formand Klaus Brostrøm.

 

Pkt. 2.

Formandens beretning: Klaus Brostrøm kom i sin beretning ind på, at 2018 har være et år hvor foreningen skulle forsøge at fortsætte de gode takter fra 2017, som grundet afholdelse af ECPC 2017 blev et historisk år hvor klubben leverede sit hidtil flotteste regnskab og overskud. Men foreningen har i 2018 været i stand til at fortsætte den positive udvikling, og præsteret at øge medlemstallet og igen skabe et pænt overskud på bundlinjen, trods løbende investeringer i nyt materiel. Også det, at klublokalerne emmer af aktivitet, uanset om det er dag, aften eller weekends, glædede formanden.

Igen i 2018 leverede TVFs styrkeløftere en lang række flotte nationale og internationale resultater. De meste markante var Sub-Junioren Benjamin Andersen og Junioren Marcus Boesens guldmedaljer ved de nordiske mesterskaber på Island, og ikke mindst Matti Christensens fantastiske sæson med VM guld i bænkpres for juniorer, og verdensrekord, samt EM guld og europarekord i den åbne klasse, og dertil EM sølv i klassik styrkeløft, trekamp, for juniorer.

Formanden kom også i sin beretning ind på fremtiden. Nærmere betegnet 2020, hvor TVF igen står for arrangementet af et stort internationalt mesterskab, nemlig EM i equipped styrkeløft. Altså udstyr. Dette mesterskab er deltagermæssigt mindre end EM klassisk, men vil dig stadig tage mere end en uge at afvikle med konkurrencer i dagene 4-10 maj 2020, i – hvis alt går planmæssigt – Thyhallen. Dette mesterskab vil igen trække store veksler på foreningens frivillige. Og formanden lagde da heller ikke skjul på, at han gerne så, at flest mulige allerede nu satte kryds i 2020 kalenderen.

Traditionen tro afsluttede formanden sin beretning med en stor tak til de mange frivillige instruktører og medlemmer som bærer klubben i dagligdagen, og som er den primære årsag til foreningens succes.

Herefter blev beretningen vedtaget uden kommentarer.

 

Pkt. 3.

Regnskab: Kasserer Bo Hove var i særdeles godt humør da han fremlagde regnskabet for året 2018. Et regnskab som viste en stabil og solid økonomi med vækst på flere kerneområder. Kontingent indtægten var steget, overskuddet ved kioskdriften ligeså. Egenkapitalen var steget med omkring kr.125.000, og årets resultat endte på kr.138.000 efter afskrivninger. Et resultat som kan tilskrives øget aktivitet, afholdelse af DM i klassisk styrkeløft,  samt bestyrelsens økonomiske handleplan. Bo Hove fastslog kort og godt at TVF har en særdeles sund økonomi og så frem til det nye år med ro i sindet..

Der var fra salen enkelte generelle spørgsmål til regnskabet og dets opstilling, som Bo Hove besvarede, hvorefter regnskabet blev vedtaget uden yderligere kommentarer.

 

Pkt. 4.

Indkomne forslag:

Forslag fra Bestyrelsen: Ingen

Forslag fra medlemmerne: Ingen

 

Pkt. 5.

Valg af bestyrelse:

På valg var:

Klaus Brostrøm genvalgt

Bo Hove genvalgt

Bestyrelsen konstituerer sig herefter på det næstkommende møde som afholdes umiddelbart efter generalforsamlingen. Indtil konstitueringen er den fungerende bestyrelse:

Klaus Brostrøm som formand. Klaus Jul Christensen som næstformand. Bo Hove som kasserer og Tom Pedersen, Bo Christensen og Jan Lyhne som menige medlemmer.

Pkt. 6.

Valg af suppleanter:

Lars V. Pedersen Enstemmigt genvalgt

Marie Højhus Enstemmigt genvalgt

 

Pkt. 7.

Valg af revisor

Christian Rugholm Yde Enstemmigt genvalgt

 

Pkt. 8.

Valg af revisorsuppleant:

Lise Gedebjerg Enstemmigt genvalgt

 

Pkt. 9.

Valg af udvalg:

Sportsudvalget:
Klaus Brostrøm. Bo Christensen, Thomas Thomsen, Lars V. Pedersen, Leon ”Sivert” Simonsen, Kristinn Arnason, Patryk Bolek og Jan Lyhne

Holdtræningsudvalg:
Instruktørerne danner/udgør sammen et udvalg

 

Pkt. 10.

Eventuelt:

Lars P. gav udtryk for ønsket om at afholde relevante foredrag/seminarer i foreningen, og udtrykte ønske om, at en top Body Builder kunne inviteres til et seminar, og ønskede en ny træneruddannelse for instruktørerne. Dette blev startskuddet til en længerevarende debat om bl.a. etik, signalværdier og antidoping politik. Der blev også talt om personlige trænere og de muligheder tilknytningen af en eller flere personlige trænere medfører. Der var i den forbindelse ønske om, at få et foredrag med en personlig træner i klubben. Et ønske der var opbakning til, men som blev sendt videre til sportsudvalget, som opfordres til, at finde relevante emner til omtalte foredrag/seminarer.

Sportsudvalget vil også, sammen med bestyrelsen, udgøre den EM 2020 komite som snart skal i gang med forberedelserne til næste års altoverskyggende begivenhed, EM i styrkeløft, som fremover vil blive betegnet som EEPC 2020

 

Kl. 21.30 kunne dirigenten Bo Hove ophæve forsamlingen i vanlig god ro og orden.

 

Referent

Jan Lyhne