Som dengang, for snart 77 år siden, kan vi på tirsdag d. 1. februar proklamere, at Danmark atter er frit. Ikke som dengang for nazismens åg, men for Coronaens trængsler. Om det så er et endegyldigt farvel til pandemien, kan vi kun håbe på. Men den nagende tvivl skal ikke lægge en dæmper på glæden og lettelsen over at genvinde friheden til, at leve et frit liv uden restriktioner og begrænsninger. Vi vil nyde den i fulde drag, også i Studie 7/TVF.
Men trods glæden vil vi stadig lade den sunde fornuft råde og opfordrer alle medlemmer til fortsat, at udvise den hensyn og ansvarlighed i omgangen med hinanden som I så flot har praktiseret de seneste to år. Og det krav om afspritning af redskaber og udstyr som blev indført som en “corona restriktion” vil fortsat være gældende, nu bare som en del af foreningens ordensreglement.
På gensyn til træning under frihed og ansvar fra d. 1. februar


20
jun 2022

Sommerholdplan 2022

27
jan 2022

Danmark atter frit - Corona restriktioner ophævet pr. 1. februar 2022

Danmark atter frit - Corona restriktioner ophævet pr. 1. februar 2022
05
jan 2022

Midlertidig ændring af åbningstider grundet Corona restriktioner

Midlertidig ændrig af åbningstider grundet Corona restriktioner