Som dengang, for snart 77 år siden, kan vi på tirsdag d. 1. februar proklamere, at Danmark atter er frit. Ikke som dengang for nazismens åg, men for Coronaens trængsler. Om det så er et endegyldigt farvel til pandemien, kan vi kun håbe på. Men den nagende tvivl skal ikke lægge en dæmper på glæden og lettelsen over at genvinde friheden til, at leve et frit liv uden restriktioner og begrænsninger. Vi vil nyde den i fulde drag, også i Studie 7/TVF.
Men trods glæden vil vi stadig lade den sunde fornuft råde og opfordrer alle medlemmer til fortsat, at udvise den hensyn og ansvarlighed i omgangen med hinanden som I så flot har praktiseret de seneste to år. Og det krav om afspritning af redskaber og udstyr som blev indført som en “corona restriktion” vil fortsat være gældende, nu bare som en del af foreningens ordensreglement.
På gensyn til træning under frihed og ansvar fra d. 1. februar


03
dec 2023

40 års jubilæum

INVITATION: Alle nuværende og tidligere medlemmer, samt enhver anden som måtte have lyst til at kigge forbi er hermed, søndag d. 3. december, inviteret til kaffe og rundstykker kl. 9-11 og "jubilæums…
11
sep 2023

Holdplan 2023 Efterår

02
maj 2023

Vagtplan EEPC 2023 (foreløbig)

EEPC 2023