Dagsorden til den ordinære generalforsamling

 i Thisted Vægttrænings Forening/Studie 7

 Fredag d.17/3-2023  kl. 18.30

 

pkt. 1.                                 Valg af dirigent

Pkt. 2.                                 Formandens beretning

Pkt. 3.                                 Regnskab

Pkt. 4.                                 Indkomne forslag:

-Fra Bestyrelsen:                 Ingen

-Fra medlemmerne:             Ingen   

pkt. 5.                                 Valg af bestyrelse:

-På valg er:   

  • Klaus Brostrøm
  • Bo Hove

pkt. 6.                                 Valg af suppleanter

pkt. 7.                                 Valg af revisor

pkt. 8.                                 Valg af revisorsuppleant

pkt. 9.                                 Valg af udvalg

pkt. 10.                               Eventuelt

 


23
feb 2024

Referat af generalforsamlingen 2024

Referat af generalforsamlingen 2024
17
dec 2023

Juleholdplan 2023

Juleholdplan 2023
17
dec 2023

Åbningstider Julen 2023