Tilbage

Referat af Generalforsamlingen afholdt den 22. februar 2019

Pkt. 1.           

Valg af Dirigent: Bo Hove foreningens kasserer, har i mange år været selvskreven til posten som dirigent. Og igen i år faldt valget, uden modkandidater på Bo som efter at have sikret sig at generalforsamlingen var indkaldt i henhold til foreningens vedtægter, takkede behørigt for valget og videregav ordet til formand Klaus Brostrøm.

 

Pkt. 2.           

Formandens beretning:  Klaus Brostrøm kom i sin beretning ind på, at 2018 har være et år hvor foreningen skulle forsøge at fortsætte de gode takter fra 2017, som grundet afholdelse af ECPC 2017 blev et historisk år hvor klubben leverede sit hidtil flotteste regnskab og overskud. Men foreningen har i 2018 været i stand til at fortsætte den positive udvikling, og præsteret at øge medlemstallet og igen skabe et pænt overskud på bundlinjen, trods løbende investeringer i nyt materiel. Også det, at klublokalerne emmer af aktivitet, uanset om det er dag, aften eller weekends, glædede formanden.

Igen i 2018 leverede TVFs styrkeløftere en lang række flotte nationale og internationale resultater. De meste markante var Sub-Junioren Benjamin Andersen og Junioren Marcus Boesens guldmedaljer ved de nordiske mesterskaber på Island, og ikke mindst Matti Christensens fantastiske sæson med VM guld i bænkpres for juniorer, og verdensrekord, samt EM guld og europarekord i den åbne klasse, og dertil EM sølv i klassik styrkeløft, trekamp, for juniorer.

Formanden kom også i sin beretning ind på fremtiden. Nærmere betegnet 2020, hvor TVF igen står for arrangementet af et stort internationalt mesterskab, nemlig EM i equipped styrkeløft. Altså udstyr. Dette mesterskab er deltagermæssigt mindre end EM klassisk, men vil dig stadig tage mere end en uge at afvikle med konkurrencer i dagene 4-10 maj 2020, i – hvis alt går planmæssigt – Thyhallen. Dette mesterskab vil igen trække store veksler på foreningens frivillige. Og formanden lagde da heller ikke skjul på, at han gerne så, at flest mulige allerede nu satte kryds i 2020 kalenderen.

Traditionen tro afsluttede formanden sin beretning med en stor tak til de mange frivillige instruktører og medlemmer som bærer klubben i dagligdagen, og som er den primære årsag til foreningens succes.

Herefter blev beretningen vedtaget uden kommentarer.

 

Pkt. 3.           

Regnskab:  Kasserer Bo Hove var i særdeles godt humør da han fremlagde regnskabet for året 2018. Et regnskab som viste en stabil og solid økonomi med vækst på flere kerneområder. Kontingent indtægten var steget, overskuddet ved kioskdriften ligeså. Egenkapitalen var steget med omkring kr.125.000, og årets resultat endte på kr.138.000 efter afskrivninger. Et resultat som kan tilskrives øget aktivitet, afholdelse af DM i klassisk styrkeløft,  samt bestyrelsens økonomiske handleplan. Bo Hove fastslog kort og godt at TVF har en særdeles sund økonomi og så frem til det nye år med ro i sindet..

Der var fra salen enkelte generelle spørgsmål til regnskabet og dets opstilling, som Bo Hove besvarede, hvorefter regnskabet blev vedtaget uden yderligere kommentarer.

 

 

Pkt. 4            

Indkomne forslag:

 

Forslag fra Bestyrelsen:       Ingen

Forslag fra medlemmerne:   Ingen

    

 

Pkt. 5.           

Valg af bestyrelse:

                     

                      På valg var:

                      Klaus Brostrøm                   genvalgt

                      Bo Hove                              genvalgt

                                                                                                                                                                  

Bestyrelsen konstituerer sig herefter på det næstkommende møde som afholdes umiddelbart efter generalforsamlingen. Indtil konstitueringen er den fungerende bestyrelse:

Klaus Brostrøm som formand. Klaus Jul Christensen som næstformand. Bo Hove som kasserer og Tom Pedersen, Bo Christensen og Jan Lyhne som menige medlemmer.

 

Pkt. 6.           

Valg af suppleanter:

Lars V. Pedersen                                       Enstemmigt genvalgt

Marie Højhus                                            Enstemmigt genvalgt


                                                                                                                                  

Pkt. 7.           

Valg af revisor

Christian Rugholm Yde                             Enstemmigt genvalgt

                                                                                                                                  

Pkt. 8.           

Valg af revisorsuppleant:

Lise Gedebjerg                                          Enstemmigt genvalgt

 

Pkt. 9.           

Valg af udvalg:

Sportsudvalget:

Klaus Brostrøm. Bo Christensen, Thomas Thomsen, Lars V.

Pedersen, Leon ”Sivert” Simonsen, Kristinn Arnason, Patryk Bolek  og Jan Lyhne

 

Holdtræningsudvalg:

Instruktørerne danner/udgør sammen et udvalg

 

Pkt. 10.         

Eventuelt:

 

Lars P. gav udtryk for ønsket om at afholde relevante foredrag/seminarer i foreningen, og udtrykte ønske om, at en top Body Builder kunne inviteres til et seminar, og ønskede en ny træneruddannelse for instruktørerne. Dette blev startskuddet til en længerevarende debat om bl.a. etik, signalværdier og antidoping politik. Der blev også talt om personlige trænere og de muligheder tilknytningen af en eller flere personlige trænere medfører. Der var i den forbindelse ønske om, at få et foredrag med en personlig træner i klubben. Et ønske der var opbakning til, men som blev sendt videre til sportsudvalget, som opfordres til, at finde relevante emner til omtalte foredrag/seminarer.

 

Sportsudvalget vil også, sammen med bestyrelsen, udgøre den EM 2020 komite som snart skal i gang med forberedelserne til næste års altoverskyggende begivenhed, EM i styrkeløft, som fremover vil blive betegnet som EEPC 2020

 

 

Kl. 21.30 kunne dirigenten Bo Hove ophæve forsamlingen i vanlig god ro og orden.

 

Referent

Jan Lyhne

Tilbage

Seneste nyheder

 • The M.A.N har nu kørt i 50 år

  For mere end 30 år siden, i 1986, fik en meget ung mand sin debut på styrkeløftpodiet ved de Åbne Thymesterskaber, i det der dengang hed to-kamp for ungdomsløftere. Den unge mand klarede 110 kg i squa…

  Læs mere
 • Nye tider for de morgenfriske Morgencyklister

  Som et forsøg, og på baggrund af gentagne opfordringer, vil starttidspunktet for morgenholdene i maj og juni blive fremrykket, så tiderne bliver:

  Morgencykling:                  Mandag, onsdag og fre…

  Læs mere
 • Åbningstider i Påsken 2019

  Torsdag d. 18/4:   Kl. 9-17

  Fredag d. 19/4:     Kl. 9-17

  Lørdag d. 20/4:     Kl. 9-17

  Søndag d. 21/4:    Kl. 9-17

  Mandag d. 22/4:    Kl. 9-17

  HOLDTRÆNING:

  Torsdag d. 18/4: Kl. 9.15-10.15    Puls…

  Læs mere
 • Bo Christensen 50 år

  En Ninja fylder rundt.

  Ganske vist er Bo Christensen klubbens helt egen Ninja. Men han undgår ikke - som Ninjaer har for vane - at blive set når han den 21. april, bliver den næste klublegende der ru…

  Læs mere
 • Historiske resultater af Boesen

  Fantastisk DM weekend med "styrkeløft historiske" resultater af Marcus Boesen, og en lang række andre flotte resultater af TVF holdet

  Tre lange dage i Rødovre, tog sin begyndelse da en stor del af TV…

  Læs mere
Se alle nyheder