Tilbage

Referat af generalforsamlingen 23-02-2018

Pkt. 1.            Valg af Dirigent. Bo Hove foreningens kasserer, har i mange år været selvskreven til posten som dirigent. Og igen i år faldt valget, uden modkandidater på Bo som efter at have sikret sig at generalforsamlingen var indkaldt i henhold til foreningens vedtægter, takkede behørigt for valget og videregav ordet til formand Klaus Brostrøm.

 

Pkt. 2.            Formandens beretning. Klaus Brostrøm kom i sin beretning ind på, at foreningen i 2017 har leveret et historisk resultat efter et mindre underskud i 2016. Det flotte resultat skal primært findes i den succesfulde afvikling af ECPC 2017 som gav et flot overskud til klubkassen. Men selv fraregnet ECPC 2017 var resultatet for året et plus på næsten kr. 70.000.
Som afslutning på året modtog TVF den fornemste anerkendelse en forening i Thisted Kommune kan opnå, da Thisted Kommune blandt ca. 280 foreninger i kommunen, kårede TVF som ”Årets Forening 2017”.

Traditionen tro afsluttede formanden sin beretning med en stor tak til de mange frivillige instruktører og medlemmer som bærer klubben i dagligdagen, og som er den primære årsag til foreningens succes.

Herefter blev beretningen vedtaget uden kommentarer.

 

Pkt. 3.            Regnskab. Kasserer Bo Hove fremlagde regnskabet for året 2017. Et regnskab som viste et historisk resultat på ikke mindre end  kr. 365.000. Et resultat som selvfølgelig primært kan tilskrives den succesfulde afvikling af ECPC 2017. Men selv uden ECPC 2017 var resultatet aldeles tilfredsstillende i en tid med store udfordringer. Kassereren glædede sig over, at foreningen trods de senere års udfordringer er i stand til at konsolidere sig med en sund driftsøkonomi.

Herefter blev regnskabet vedtaget uden kommentarer.

 

Pkt. 4             Forslag fra Bestyrelsen:

 § 3: Kontingent:

”Årets kontingent for seniorer (over 18 år),  juniorer (13-18 år) og børn (8-12 år) fastsættes på den ordinære generalforsamling” ændres til: ”Årets kontingent fastsættes på den årlige generalforsamling”.

Motivation: Foreningen opererer ikke mere med de nævnte aldersinddelinger.

Vedtaget énstemmigt

§ 6

Ad. 4: ”Forslag skal være bestyrelsen skriftligt i hænde senest 14 dage før……etc. tilføjes: ”Forslagsstillere skal være til stede på generalforsamlingen”

Motivation:Forslagsstillere skal personligt kunne motivere forslag og besvare evt. spørgsmål desangående.

Vedtaget énstemmigt

 

                      Forslag fra medlemmerne: Ingen

    

 Pkt. 5.            Valg af bestyrelse:

                     

                      På valg var:

 

                      Klavs Jul Christensen          genvalgt

                      Bo Christensen                    genvalgt

                      Tom H. Pedersen                 genvalgt

                               

Bestyrelsen konstituerer sig herefter på det næstkommende møde som afholdes umiddelbart efter generalforsamlingen. Indtil konstitueringen er den fungerende bestyrelse:

Klaus Brostrøm som formand. Klaus Jul Christensen som næstformand. Bo Hove som kasserer og Tom Pedersen, Bo Christensen og Jan Lyhne som menige medlemmer.

                     

Pkt. 6.            Valg af suppleant:

 

Lars V. Pedersen                                       Enstemmigt genvalgt


Bestyrelsen fik forsamlingens opbakning til at finde en 2. suppleant som foreningen ønsker, skal være en kvinde der som 1. suppleanten deltager på bestyrelsens møder med taleret, ikke stemmeret.

                                                                                                                                  

Pkt. 7.            Valg af revisor:

                     

Christian Rugholm Yde                             Enstemmigt genvalgt

                                                                                                                                  

Pkt. 8.            Valg af revisorsuppleant:

 

                      Lise Gedebjerg                                          Enstemmigt genvalgt

 

Pkt. 9.            Valg af udvalg:

Valgt til sportsudvalget blev: Klaus Brostrøm. Bo Christensen, Thomas Thomsen, Lars V.

Pedersen og Jan Lyhne


Holdtræningsudvalg:

Instruktørerne danner igen et udvalg

 

Pkt. 10.          Eventuelt.

Lars P. gav udtryk for ønsket om at afholde relevante foredrag/seminarer i foreningen.

Et ønske der var opbakning til, men som blev sendt videre til sportsudvalget, som opfordres til, at finde relevante emner til omtalte foredrag/seminarer.

 

Kl. 20.45 kunne dirigenten Bo Hove ophæve forsamlingen i vanlig god ro og orden.

 

Referent

Jan Lyhne

Tilbage

Seneste nyheder

 • Åbningstider i Julen 2018

  Se dem her, og i menuen "Åbningstider"

  Læs mere
 • TVF vinder DM finalen for hold

  Billedet herover: TVFs danske holdmestre 2018. Fra venstre Patryk Bolek, Matti Christensen og Marcus Boesen

  2018 har for Thisted Vægttrænings Forenings styrkeløftere været et år med en lang række af …

  Læs mere
 • Jule Diplomstævne

  I dag afholdt styrkeløfterne diplomstævne hvor alle var velkomne, også - måske endda især- klubbens øvrige medlemmer. Stævnet var med tillempede regler (som vi jo desværre også i ny og næ har oplevet …

  Læs mere
 • TVF divisionshold klar til DM finalen

  TVFs senior- og juniorhold løste begge ved divisionsturneringen sidste runde i Horsens, billet til årets DM finaler for hold den 8. december i København, hvor turneringens 4 bedste hold i hhv senior o…

  Læs mere
 • Maraton Cykling d. 27/10-2018

  Igen en gang var der lørdag d. 27/10 inviteret til 3 timers maraton cykling i Studie 7. Denne gang var værterne Christa, Heidi og Lise som på skift udfordrede deltagerens formåen og ikke mindst musiks…

  Læs mere
Se alle nyheder