Tilbage

Referat af generalforsamlingen 23-02-2018

Pkt. 1.            Valg af Dirigent. Bo Hove foreningens kasserer, har i mange år været selvskreven til posten som dirigent. Og igen i år faldt valget, uden modkandidater på Bo som efter at have sikret sig at generalforsamlingen var indkaldt i henhold til foreningens vedtægter, takkede behørigt for valget og videregav ordet til formand Klaus Brostrøm.

 

Pkt. 2.            Formandens beretning. Klaus Brostrøm kom i sin beretning ind på, at foreningen i 2017 har leveret et historisk resultat efter et mindre underskud i 2016. Det flotte resultat skal primært findes i den succesfulde afvikling af ECPC 2017 som gav et flot overskud til klubkassen. Men selv fraregnet ECPC 2017 var resultatet for året et plus på næsten kr. 70.000.
Som afslutning på året modtog TVF den fornemste anerkendelse en forening i Thisted Kommune kan opnå, da Thisted Kommune blandt ca. 280 foreninger i kommunen, kårede TVF som ”Årets Forening 2017”.

Traditionen tro afsluttede formanden sin beretning med en stor tak til de mange frivillige instruktører og medlemmer som bærer klubben i dagligdagen, og som er den primære årsag til foreningens succes.

Herefter blev beretningen vedtaget uden kommentarer.

 

Pkt. 3.            Regnskab. Kasserer Bo Hove fremlagde regnskabet for året 2017. Et regnskab som viste et historisk resultat på ikke mindre end  kr. 365.000. Et resultat som selvfølgelig primært kan tilskrives den succesfulde afvikling af ECPC 2017. Men selv uden ECPC 2017 var resultatet aldeles tilfredsstillende i en tid med store udfordringer. Kassereren glædede sig over, at foreningen trods de senere års udfordringer er i stand til at konsolidere sig med en sund driftsøkonomi.

Herefter blev regnskabet vedtaget uden kommentarer.

 

Pkt. 4             Forslag fra Bestyrelsen:

 § 3: Kontingent:

”Årets kontingent for seniorer (over 18 år),  juniorer (13-18 år) og børn (8-12 år) fastsættes på den ordinære generalforsamling” ændres til: ”Årets kontingent fastsættes på den årlige generalforsamling”.

Motivation: Foreningen opererer ikke mere med de nævnte aldersinddelinger.

Vedtaget énstemmigt

§ 6

Ad. 4: ”Forslag skal være bestyrelsen skriftligt i hænde senest 14 dage før……etc. tilføjes: ”Forslagsstillere skal være til stede på generalforsamlingen”

Motivation:Forslagsstillere skal personligt kunne motivere forslag og besvare evt. spørgsmål desangående.

Vedtaget énstemmigt

 

                      Forslag fra medlemmerne: Ingen

    

 Pkt. 5.            Valg af bestyrelse:

                     

                      På valg var:

 

                      Klavs Jul Christensen          genvalgt

                      Bo Christensen                    genvalgt

                      Tom H. Pedersen                 genvalgt

                               

Bestyrelsen konstituerer sig herefter på det næstkommende møde som afholdes umiddelbart efter generalforsamlingen. Indtil konstitueringen er den fungerende bestyrelse:

Klaus Brostrøm som formand. Klaus Jul Christensen som næstformand. Bo Hove som kasserer og Tom Pedersen, Bo Christensen og Jan Lyhne som menige medlemmer.

                     

Pkt. 6.            Valg af suppleant:

 

Lars V. Pedersen                                       Enstemmigt genvalgt


Bestyrelsen fik forsamlingens opbakning til at finde en 2. suppleant som foreningen ønsker, skal være en kvinde der som 1. suppleanten deltager på bestyrelsens møder med taleret, ikke stemmeret.

                                                                                                                                  

Pkt. 7.            Valg af revisor:

                     

Christian Rugholm Yde                             Enstemmigt genvalgt

                                                                                                                                  

Pkt. 8.            Valg af revisorsuppleant:

 

                      Lise Gedebjerg                                          Enstemmigt genvalgt

 

Pkt. 9.            Valg af udvalg:

Valgt til sportsudvalget blev: Klaus Brostrøm. Bo Christensen, Thomas Thomsen, Lars V.

Pedersen og Jan Lyhne


Holdtræningsudvalg:

Instruktørerne danner igen et udvalg

 

Pkt. 10.          Eventuelt.

Lars P. gav udtryk for ønsket om at afholde relevante foredrag/seminarer i foreningen.

Et ønske der var opbakning til, men som blev sendt videre til sportsudvalget, som opfordres til, at finde relevante emner til omtalte foredrag/seminarer.

 

Kl. 20.45 kunne dirigenten Bo Hove ophæve forsamlingen i vanlig god ro og orden.

 

Referent

Jan Lyhne

Tilbage

Seneste nyheder

 • JM i klassisk styrkeløft - to spændende dage i Aalborg

  TVF stillede, ved de jyske open mesterskaber i klassisk styrkeløft som blev afholdt i Aalborg i weekenden, med et stort hold. At mesterskabet var et ”open” betyder at der ikke er aldersinddeling, men …

  Læs mere
 • En legendarisk russer kom til byen

  Lørdag d. 8/9 gæstede Boris Sheiko, professor i styrketræning ved Moskvas universitet, Thisted for, at afholde seminar i Thisted Vægttrænings Forening / Studie 7 på Munkevej.  Boris Sheiko har i styrk…

  Læs mere
 • JM i Styrkeløft

  Man kunne forledes til at tro, at talent, styrke og tekniske færdigheder, for en styrkeløfter, er altafgørende for succes. Men sådan er bare ikke. For som i de fleste idrætsgrene er strategi, taktik o…

  Læs mere
 • Ny Holdplan - gældende uge 36

  Se den ny holdplan (Word), gældende fra uge 36, HER

  Læs mere
 • 70 år (1)

  Klaus Brostrøm, TVFs formand gennem 35 år, fylder d. 4. september 70 år.

  Klaus er indbegrebet af en " levende klublegende". Tilbage i 1983 var han medstifter af Thisted Vægttrænings Forening / Studie…

  Læs mere
Se alle nyheder